Knipsel vervuiling.PNG

Gradatie 1 klimaatcompensatie

Eerst moet de uitstoot van CO2 en stikstof beperkt worden en de uitstoot die onvermijdelijk is kan worden gecompenseerd. Daarom wordt eerst de uitstoot bij de bouw en het gebruik beperkt. Dit kan door het kiezen van een duurzame energiebron, het kiezen van biobased materialen en geen gebruik maken van dieselmotoren. Hiernaast kan de uitstoot van onvermijdelijk CO2 worden gecompenseerd. Deze compensatie wordt gerealiseerd door het planten van genoeg bomen. De CO2 wordt door bomen uit de lucht gehaald en omgezet in biomassa en zuurstof (Milieu Centraal, z.d.). Gedragsverandering is belangrijk, omdat er niet genoeg ruimte is om al het uitstoot te compenseren (Kennis duurzaam wonen, z.d.).