Knipsel vervuiling.PNG

Gradatie 3 uitstootbeperking tijdens gebruik

In het gebruik wordt de meeste uitstoot van CO2 gegenereerd door de keuze van de energie- en warmtebron. In 2018 was de gebouwde omgeving nog goed voor 23,3 megaton CO2 uitstoot (CBS, z.d.). In 2050 moet dit 0 uitstoot zijn. Hiervoor dienen 8 miljoen gebouwen CO2 neutraal gemaakt te worden. Dit wordt gedaan door het beperken van de energievraag door te isoleren en energiezuinige installaties te gebruiken en gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen.