Water

Gradatie 1

Gebouwgebonden gebruik hemelwater

Hemelwater wordt opgevangen en gebruikt voor bijvoorbeeld het doorspoelen van het toilet.

Gradatie 2

Infiltratie en buffering

Hemelwater wordt zoveel mogelijk geïnfiltreerd in de bodem.

Gradatie 3

Drinkwaterbesparing

Drinkwater wordt bespaard door waterbesparend sanitair en door het bewuste gebruik van gebouwgebruikers.