Knipsel water.PNG

Gradatie 1 gebouwgebonden gebruik hemelwater

Het hemelwater wat op het dakoppervlak valt wordt opgevangen en opgeslagen in een tank. Met dit water wat opgeslagen wordt, kunnen bijvoorbeeld de toiletten mee worden doorgespoeld. Mocht de opslagtank vol zitten, dan wordt hemelwater afgevoerd. Wanneer de opslagtank niet genoeg water bevat, wordt er schoondrinkwater gebruikt voor het doorspoelen van toiletten zodat er geen tekort optreed.