Knipsel water.PNG

Gradatie 3 drinkwaterbesparing

Gebouwgebruikers zijn zich er van bewust dat drinkwater bespaard moet en kan worden. In het gebouw wordt het watergebruik gemeten en inzichtelijk gemaakt. Op deze manier blijven gebruikers zich er van bewust en gemotiveerd (zeker in droge periodes) om drinkwater te besparen.